PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Wanneer je gebruikmaakt van de diensten van Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus of contact met ons heeft, geef je persoonsgegevens aan ons. Je moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met deze persoonsgegevens omgaan. De verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring lees je hoe wij dit doen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verzamelen via onze diensten, waaronder onze website, API’s (hulpmiddelen voor online boeken die door onze partners worden gebruikt) of die je ons op andere wijze verstrekt.

Verwerkingsverantwoordelijke

Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan Tichelwerk 57, 9682 PX te Oostwold. Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus is bereikbaar via telefoonnummer +31(0)653592067 of via e-mail info@incentiveplus.nl.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites. 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als persoon kunt herkennen. Om reisproducten te boeken en om onze diensten goed uit te kunnen voeren, kunnen wij vragen om de persoonsgegevens. Hieronder lees je om welke type persoonsgegevens dat kan gaan.

Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt:

Tijdens een reservering
Wanneer je een reservering maakt, vragen wij (in ieder geval) je naam en e-mailadres. Afhankelijk van de reservering kunnen wij ook vragen naar je huisadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, geboortedatum, de namen van de medereizigers en/of voorkeuren voor je reis (zoals maaltijdvoorkeuren en voorkeuren in verband met mobiliteitsbeperkingen).

Door deelname aan promoties
Je kunt beslissen om deel te nemen aan promotionele activiteiten. Hieraan deelnemen, betekent ook dat je ons van persoonsgegevens voorziet. Bij de promotionele activiteiten vermelden wij altijd de actievoorwaarden waarin je kunt lezen welke personeelsgegevens wij gebruiken en waar wij de gegevens voor gebruiken.

Persoonsgegevens van reisgenoten die u aan ons verstrekt
Als je een reis maakt met meerdere reisgenoten verstrek je de gegevens van hen als onderdeel van de reservering. Of het kan zijn dat je een reservering namens iemand anders maakt. Let erop dat je toestemming van deze personen moet hebben om hun persoonsgegevens en reisvoorkeuren aan Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus door te geven.

Persoonsgegevens die automatisch verzameld worden
Ongeacht of je een reservering maakt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie wanneer je onze website bezoekt. Het IP-adres, de datum en tijd waarop je toegang hebt gehad tot onze diensten, de hardware, de software of internetbrowser die je gebruikt en informatie over het besturingssysteem van de computer, zoals de versies van de applicatie en de taalinstellingen, maken hier allemaal deel van uit. We verzamelen ook informatie over je klikgedrag en welke pagina’s je hebt bezocht. Als je gebruikmaakt van een mobiel toestel verzamelen we gegevens over het toestel, apparaat-specifieke instellingen en eigenschappen, applicatiecrashes en andere systeemactiviteiten. Als je een reservering maakt, registreert ons systeem met welk apparaat en via welke website of app je naar de website van Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus bent gegaan.

Surfgedrag via cookiebestanden
Wij verzamelen automatisch gegevens over je wanneer je de website van Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus gebruikt: weergavevoorkeuren, zoals contrastkleur en lettergrootte en of je al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze site. Deze website werkt ook zonder cookies, maar met cookies wordt hij wel gebruiksvriendelijker. Je kunt cookies wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site werken dan niet (naar behoren).
De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet gebruikt om je te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan beschreven in deze privacyverklaring.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

We gebruiken de opgeslagen informatie voor verschillende doeleinden. 

Persoonlijke gegevens kunnen op de volgende manieren gebruikt worden:

Voor het maken van reserveringen
Op de eerste plaats gebruiken we de persoonsgegevens om je reservering te voltooien en te beheren, wat natuurlijk de essentie is van Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus. Dit betreft ook communicatie over de reservering, zoals bevestigingen, wijzigingen en herinneringen.

Voor marketingdoeleinden
Om je, per e-mail, te informeren over nieuwe producten, diensten en acties van Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus. Je kunt je snel, eenvoudig en op elk gewenst moment afmelden van e-mailmarketingberichten — klik gewoon op de link ‘Afmelden’ die in elke nieuwsbrief of andere communicatie te vinden is of door een e-mail te sturen naar info@incentiveplus.nl onder vermelding van "afmelden nieuwsbrief".
Als je deelneemt aan andere promoties (zoals winacties) worden de relevante gegevens gebruikt om deze promoties te beheren.

Om contact te onderhouden
We kunnen ook op andere momenten contact met elkaar hebben, waaronder per e-mail, per post, via de telefoon of via sms. De methode hangt af van de contactgegevens die je eerder met ons heeft gedeeld.
Wanneer je gebruikmaakt van onze diensten, kunnen we je een enquête sturen of je uitnodigen om een beoordeling achter te laten over je ervaring met Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus.
We sturen ook andere berichten die gerelateerd zijn aan je reservering, zoals hoe je contact kunt opnemen met Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus als je hulp nodig hebt terwijl je onderweg bent, en andere informatie waarvan we denken dat het nuttig voor je kan zijn bij het plannen, of om het beste uit je reis te halen. We kunnen je ook materiaal sturen dat gerelateerd is aan je aanstaande reserveringen.

Verbeteren van onze diensten
We gebruiken ook persoonsgegevens voor analytische doeleinden. Het voornaamste doel is om onze website te optimaliseren en aan te passen aan de wensen en om onze website eenvoudiger te maken en prettiger in gebruik.

Juridische doeleinden
In sommige gevallen gebruiken wij de gegevens om juridische geschillen af te handelen en op te lossen, voor reglementair onderzoek en compliance of om te voldoen aan de wettige verzoeken van de wetshandhavingsinstanties.
Het verstekken van je persoonlijke gegevens aan Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus is vrijwillig. Echter, afhankelijk van het type dienst dat je zou willen gebruiken, kan het zijn dat wij die dienst alleen kunnen bieden als bepaalde persoonlijke gegevens worden verzameld. Wij kunnen bijvoorbeeld je reservering niet verwerken als wij niet je naam en contactgegevens verzamelen.
Als wij voor het verwerken van je persoonlijke gegevens geautomatiseerde middelen gebruiken die juridische gevolgen hebben of je aanzienlijk beïnvloeden, nemen wij passende maatregelen om je rechten en vrijheden te beschermen, waaronder het recht op menselijk ingrijpen.
Om je persoonsgegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen:
Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus baseert zich op de wettelijke basis dat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, met name om de reservering te voltooien en te beheren. Wanneer de vereiste persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus de reservering niet voltooien.
Daarnaast baseert Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus zich op zijn legitieme commerciële bedrijfsbelangen om zijn diensten aan te bieden, om fraude te voorkomen, en om zijn diensten te verbeteren. Wanneer persoonsgegevens worden gebruikt om de legitieme belangen van Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus of een derde partij te dienen, weegt Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus altijd je rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens af tegen de rechten en belangen van Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus of die van de derde partij.
Voor juridische doeleinden vertrouwt Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus, indien van toepassing, ook op de naleving van wettelijke verplichtingen (zoals wettelijke handhavingsverzoeken). Waar dit volgens de toepasselijke wetgeving vereist is, zal Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus toestemming vragen voordat je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus kan je gegevens delen met verschillende organisaties, zodat ook zij hun diensten kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan reisleveranciers zoals hotels, accommodatie-eigenaren, luchtvaart-, spoorweg- en cruisemaatschappijen, autoverhuurbedrijven en leveranciers van activiteiten. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Het is ook mogelijk dat wij gegevens van je delen, wanneer dit per wet verplicht is gesteld.

Hoe worden de gegevens beschermd? 

Het is voor ons zeer belangrijk dat je vertrouwen hebt in Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus en dat je zorgeloos gebruik kunt maken van onze dienstverlening. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen die wij verzamelen en verwerken. Daarnaast zullen wij je gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

Hoe worden de gegevens bewaard?

We bewaren de persoonsgegevens die we verzamelen wanneer we een voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om je te voorzien van een dienst die je hebt aangevraagd of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).
Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om de persoonsgegevens te verwerken, zullen we de gegevens ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up-archieven), zullen we de persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van elke verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.
We zullen de gegevens anonimiseren of samenvoegen als we van plan zijn om ze te gebruiken voor analytische doeleinden of trendanalyse over langere perioden.

Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus hanteert de volgende bewaartermijnen:
Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
Financiële gegevens: 7 jaar conform de hiervoor wettelijk geldende termijn.
Transactiegegevens: 5 jaar waaronder afgenomen producten en diensten.
Informatieverzoeken/klachten: 3 jaar na afhandeling van het verzoek of klacht.

Rechten

Een ieder over wie Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat je gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kun je deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast heb je recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die onze organisatie verwerkt op grond van je toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wil je gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kun je dit kenbaar maken aan onze organisatie. Wij zullen de gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.
Indien je een van je rechten wenst in te roepen, dan kun je dit doen door een e-mail te sturen aan info@incentiveplus.nl onder vermelding van "inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht". Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus zal ervoor zorgen dat het verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Beveiliging

Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens. 
Onze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die je op onze website invult via een beveiligde verbinding aan onze organisatie worden verzonden.

Wet van toepassing

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens (P-0015554). Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe toegewezen rechtbank en rechter.

Klachten over de omgang met persoonsgegevens

Indien je van mening bent dat Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus in strijd handelt met deze privacyverklaring, de geldende privacywetgeving of onzorgvuldig omgaat met persoonsgegevens, dan kun je te allen tijde een klacht bij ons indienen via info@incentiveplus.nl. Uiteraard zullen wij de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat deze klacht wordt opgelost. Indien je van mening bent dat je klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vragen

Indien je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebt, dan kun je contact opnemen via info@incentiveplus.nl.

Wijzigingen

Gewoonweg Wandelen / Incentive Plus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. 

OOSTWOLD, 1-6-2022